Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku regulują:

 

1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst ujednolicony)

2. Zarządzenie Nr 198 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie

3. Zarządzenie Nr 551 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 czerwca 2007 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie

4. Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

5. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku oraz jednostek podległych (w załącznikach)

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 27.04.2009
Data modyfikacji 23.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Martyna
Osoba udostępniająca informację:
Janusz Majewski Asystent Jednoosobowego Stanowiska ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Janusz Majewski
do góry