Przyjmowanie i załatwianie spraw - Przyjmowanie i załatwienie spraw - Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwienie spraw

Strona znajduje się w archiwum.

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy do Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku wnoszone mogą być osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pomocą faxu (478124244). Przyjmowane i załatwiane są bezzwłocznie. Wpływające pisma rejestrowane są w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji i dekretowane przez niego na poszczególne komórki organizacyjne, właściwe do załatwienia danej sprawy. Następnie pisma powyższe są dekretowane przez naczelników bądź kierowników komórek i przekazywane merytorycznym pracownikom, celem ich załatwienia i udzielenia odpowiedzi.
Kontakt z pracownikami oraz bliższe informacje można uzyskać telefonując do sekretariatu Komendanta Policji pod numer tel. (478124215).
 

W sprawach przyjmowania i załatwiania spraw przyjmują:
Komendant Powiatowy Policji w Kraśniku lub osoby wyznaczone przez Komendanta 

codziennie oprócz dni wolnych od pracy w godz. 7.30-15.30
oraz każdy poniedziałek w godz. 7.30-17.00

Naczelnicy sekcji i ich zastępcy codziennie w godz. 7.30-15.30

Komendant Komisariatu w Kraśniku lub Zastępca Komendanta Komisariatu w Kraśniku

Komendant Komisariatu w Annopolu lub jego zastępca

codziennie oprócz dni wolnych od pracy w godz. 7.30-15.30
 

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku

tel. całodobowo 478124280 oraz
tel. alarmowy 997 lub 112

Metryczka

Data publikacji 08.05.2009
Data modyfikacji 24.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Mikołajek
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Mikołajek Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Janusz Majewski
do góry